Dynasty tietopalvelu Haku RSS Muhoksen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://muhosd10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://muhosd10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 12.12.2023 klo 13:00 - 17:35 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
50   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen ja läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen kokoukseen
51   Tiedoksi annettavat asiat
52 Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 300-302 (Kirkkosaari)
53 Vuoden 2023 talousarviomuutokset - koko kunta ja konsernipalvelut
54   Muhoksen kunnan vuoden 2023 talousarvion investointiosan muutokset
55 Vuoden 2024 talousarvio
56   Muut esille tulleet asiat

Osallistuja Tehtävä
Juka Petteri valtuuston I vpj.
Piirala Juha valtuuston II vpj.
Alanen Katja Jäsen
Ervasti Tapani Jäsen
Happo Jarkko Jäsen
Kamula Reijo Juhani Jäsen
Kukkonen Pertti Jäsen
Keränen Veli-Jaakko Jäsen
Latvanlehto Jaakko Jäsen
Manelius Aimo Jäsen
Markkanen Jarmo Jäsen
Pirnes Harri Jäsen
Plaketti Anu Jäsen
Rauhio Ville Jäsen
Repo Hannele Jäsen
Räisänen Jaakko Jäsen
Suomela Eero Jäsen
Tihinen Sirkka Jäsen
Tuomaala Leena Jäsen
Tuusa Jussi Jäsen
Tölli Samuli Jäsen
Sirkko Jari varajäsen
Aitta Eero Johannes varajäsen
Jaukka Esko varajäsen
Airaksinen Kirsti varajäsen
Nuutinen Risto
Nurkkala Teemu varajäsen
Vääräniemi Juhani varajäsen
Taivalkoski Minna varajäsen
Hyvärinen Iida nuorisovaltuuston edustaja
Kimmo Hinno kunnanjohtaja
Piippo Rauno pöytäkirjanpitäjä
Kari Mikko toimialajohtaja
Valta Juha toimialajohtaja
Ruotsalainen Veli-Erkki Cactos Oy:n edustaja
Kaskela Heini arkkitehti SAFA
Jari Partanen

Nähtävilläolo
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, on pidetty yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivulla 20.12.2023 lukien.